DESIGN

Home » DESIGN

Reklamdesign är ett brett begrepp. Detta inkluderar inte bara skapandet av grafisk design men vår studio har specialiserat sig på reklamgrafik (grafisk reklamdesign).
Skapande av reklamdesign kan ibland innebära visualisering av kundens idéer men det innebär även utveckling av reklamidén i sig och dess efterföljande visualisering i form av reklam.

Vår studio skapar igenkännbarhet och identifierbarhet av varor och tjänster vilket är nödvändigt för ett företags verksamhet. Studion är en fullservice reklambyrå som arbetar framförallt med små och medelstora företag och tar hand om uppgifter som har att göra med skapandet av reklammaterial. Bland våra kunder finns det emellertid även stora företag som har samarbetat med oss och varit nöjda med vårt arbete under många år.

Vi arbetar inte för processens skull utan för slutresultatet. Detta innebär att vi arbetar med kunden och för kunden. Ibland måste vi förklara något till kunden (som ofta inte är expert på reklam), ibland anpassar vi oss till kundens krav, men allt som vi gör, gör vi för att uppnå det för kunden nödvändiga resultatet.

Studios huvudsakliga verksamhetsinriktningar

Skapande av retagets unika stil

Företagets unika stil är ett ganska brett begrepp. Den grafiska delen av företagsidentitet är logo, företagets färger, företaget teckensnitt och design av företagets affärsdokumentation. Detta är grunden för företagets identitet.
Företagets unika stil är en nödvändig förutsättning för skapande av en effektiv reklam för företagets varor eller tjänster.
Vår studio kan hjälpa dig att utveckla ditt företags unika stil. Detta inkluderar inredningsdesign av kontor, butiker, skönhetssalonger, restauranger, kaféer, etc.

 

Logo är grunden för företagets unika stil

Logodesign, varumärkesdesign.
Vår portfolio innehåller ett stort antal högkvalitativa och igenkännbara logotyper.

Utomhusreklam och inomhusreklam (indoor)

Det är omöjligt att göra en tydlig åtskillnad mellan olika typer av reklam. Exempelvis omfattar begreppet företagsidentitet alla reklammedia hos ett visst företag. Skapande av layouter för tryckt reklam bör inte bara ses som utformning av reklammedia avsedda för fysisk kontakt med användare (t.ex. broschyrer, flygblad, kalendrar, etc.) men även som utformning av utomhusreklam (skyltar, banners för bigboard och billboard och dyl.), som ofta är gjorda för den efterföljande tryckprocessen.
Design av utomhusreklam är en design av reklammedia för utomhusreklam och inomhusreklam med användning av tekniker för produktion av en viss konkret annonslayout.
Vår studio utvecklar reklammodeller för inomhusreklam och utomhusreklam.

Bannerdesign för bigdoard (billboard)
Design av banners för bigdoard (billboard). Design av skyltar (utomhusreklam).

 

Design av fasadskyltar

Designav fasadskyltar (ljusbord, ljuslåda, reklamkonsol, panelfäste). Utomhusreklam. Skyltar (ljusbord, ljuslåda, reklamkonsol, panelmonteringsfäste) som ett reklammedium.

Design av utställningsmontrar

Design av utställningsmontrar är ett skapande av banners (x-bannerannonsering) för en mobil mässmonter. Montern används som marknadsföringsstöd.

Design av tryckt reklam
Lista över reklamprodukter som kräver tryck är mycket bred.
Det kan vara utformning av flersidiga häften, broschyrer, flygblad (reklamblad), almanakor, reklamaffischer, certifikat, diplom, registrering av affärsdokumentation, utformning av reklam i tidningar och tidskrifter etc. Tryckt reklam är även utomhusreklam som vi kan se på gator eller i köpcentrum. Detta är bland annat utformning av utställningsmontrar, skyltar, affischtavlor etc.
Design av tryckt reklam är ett skapande av reklammodeller för ett stort antal olika media, med hänsyn till den efterföljande tryckprocessen.
Vår studio skapar reklamlayouter för utskrift.

Design av tryckt reklam, skapande av reklamlayouter för utskrift